Lyrics-Copy

Ghetto

by Admiral T


Hé gay sa gason,fo ou sav kè
Mwen pa pè hak a lucifè
Ki jalouzi, ipokrizi,sa pa ka atenn mwen non
Sa sèten kè mwenpa kay fè la gè
...

// DMCA: Seul un court extrait des paroles est publié ici, //
// autorisé par le Droit de Citation canadien et français. //

  stat

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com