Lyrics-Copy

Tori

by Angela


Tobaru sore wa jiuna omoteamasu
Kaka kuwo tayori suki mo misenai

Osora karamu shoujiuna wasu
Negai futsu no wa ikite yuku dame

Mugena nado atte nai mono dato
Wakattei negara mo hiatsu no ya menai no wa
Sore ga kewo sadame niyu mane kitto
Yasui no sagao saoi kyuumo atata kuno

Todenu tobi wa naku kotode nani yo oku
Ane hiro kete naio koro keru

Tori kagotoe sa anjiun no basho
Kami nara sade ni yoro kobi no aru

Tsubasa nado hajimekara naku domo
To omoide kura sani mao naku sugiru setsuna
Naki dobote koe tanka ukoteru
Misu kara dakedo sekai tsukuri yageku kuno


Tobi tsukarete naki tsukare te yuukoku
Kaio owa matashi suni yuku

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com