Lyrics-Copy

Suki-suki-kirai-kirai-kirai-suki

by BeForU


Ha ha ha ha ha WAU!
Ha ha ha ha ha BEIBI!

Look out!

Ha, ha, yei, ha

Come on now... Aa!

A-Suki suki suki suki
Suki suki suki suki
Suki suki suki suki
Suki suki suki

A-Kirai kirai kirai kirai
Kirai kirai kirai kirai
Kirai kirai

A-Suki suki suki suki
Suki suki suki suki
Suki suki suki suki
Suki suki suki

A-Kirai Kirai Suki Suki Kirai
Kirai Kirai Suki

A-wau!

Hehehehehe Yatta!

Ha, ha, ha, han-hon, kii, ha
Ha HAHAHAHA! Wau!
HAHA HAHAHAHAHA! An!

A-Yume yume yume yume
Yume yume yume yume
Yume yume yume yume
Yume yume yume

A-Mirai mirai mirai mirai
Mirai mirai mirai mirai
Mirai mirai

A-Yume yume yume yume
Yume yume yume yume
Yume yume yume yume
Yume yume yume

A-Mirai Mirai Yume Yume Mirai
Mirai Mirai Yume

Wau!

Mezushiru no mitai!

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com