Lyrics-Copy

Pink killer

by Dir En Grey


Bust daiichi no kimi chimeiteki ketsubetsu noirohze
Bust daini no kimi wa kuranke tsuke de mo masutaabeshon
Bust daisan no kimi shokkaku kirete danchi
Bust daiyon no kimi taion wa shinde yuku hennou sekkai

Bust daigo no kimi ni sanso wo ataezu shinderu
Bust dairoku no kimi setsudanmen okashiteku masutaabeshon
Bust dainana no kimi hairan kinou ketsuraku kimi
Bust daihachi no kimi haisuikou ni daisan zouki

giri giri no boku fukan jintai
giri giri no boku fuzen jintai

Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara
Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara

jintai kara oyobosu aijou
jintai kara oyobosu kanjou
jintai kara oyobosu kanzou
jintai kara oyobosu taiji

Bust daikyuu no kimi chimeiteki ketsubetsu doutai
Bust daijuu no kimi shikkin nure de mo masutaabeshon
Bust daiichi no boku ryuusan majiri no kategoraizu
Bust daiichininsha wa sennou sareteru kanoke zaijuu

giri giri no boku fukan jintai
giri giri no boku fuzen jintai
giri giri no boku fushoku jintai
giri giri no boku furan jintai

Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara
Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara
Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara
Dead And Dead, Killing Child
dorokeru kara hajikeru kara

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com