Lyrics-Copy

Allah khâ lôkhôn dé

by Instinct Killers


Introduction:

I ya bâ fébirin nâ iyâ ti Allah râ
Won dâli minguè attan nan na
I nakha milè, hè kha mikhi nî bâ
Issomanè tè khôrâ

Refrain :

Allah khâ lôkhôndé nan tô
Mikhin dé fan wâmânè tô
Allah khâ lôkhôndé nan ya
Mikhin dé fan yélémânè tô
Kônô Allah khâ lôkhôndé fâmâ
Wikite man birin guan manè
Dounyè sâbou nâmâ
Fé birin wakhâti nâmâ
Awâ ini fé râbâmâ
Arâbâ a fangnirâ

Fishkiller :

Allah nan won dâ, kônô Amou won birin lan
Bèlèkhè souli nan ya
Allah nan won dâ, Aman fâmâ sen wombè
Awon mou lan mâ féfémââââ
Ban né mâtô, étônâ fégnakhi rabafé miskiné râ
Egnan mé ma gnakhoun mâ
A dounyè fé tèmou namâ
Nérâ tidé nâ, hin nè tidé yô, n´tan fan tidé nâ
Ina mâ yô n´tan mâ, ikhè khoui songni n´fan ma lôkhè fâmâyâ

Lil Sacko :

Gui dounyè mâ, khôrô n´dé tôrôkhi, é khôrôrôkhi, é râ khossikhi
Tô né sèwâkhi, é râ foulounkhi, é ban nâkhi
Déndé mou nârâ, c´est la force divine
A mikhi ki, ânou wâ nâkhân ki fé
A mikhi koumâ, âmou wâ nâkhân kifé
Khinâ fâkhâmou, i man fâ khourou Allah Tâlâ khâ minguè yâ boun
Akhouroun kioki, dembaya bâloué mou manqué mâ imâ bankhi
N´dé mou céssé fankhi Allah, Aman nou fé kira
A néra sèwâ, sèwâ n´dé bôgnèma, n´dé fan wâmâ
Khi nâ tô, idôkhô mânè, i sounou, i ma gnakhoun
I fékôbié bôkhoun bôkhoun, i Allah khâ minguè ya tantou

Fishkiller :

Handè kô gnâlâdè gô kâdi wéti
Hobhè woulayi, hobhè djalayi
Kô binbi dârâ nan bè ton
Hândè iha mâri, djan gô âllâ guidô andiii
Hândè iha mâri, djan gô âllâââ oh no
A cause de la tune (woyoye)
On s´entretue et on se minimise (et on se minimise)
Juste pour quelques centimes
Mikhindé bâré kân mâ ti
Il n´y a plus d´amour sur terre
On est lié par intérêt
On vit sans arrêt
La vie c´est pelle et Melle
Tout est éphémère
La vie ça se gère

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com