Lyrics-Copy

Ewama nakhan khon ma

by Instinct Killers


Instinct killers – Ewama nakhan khon ma

Refrain:

Ewama nakhan khon mâ
Allah tâlâ mou wâmâ khon mâ
Ewama moun tofé kiyâ nakhè yâ
Allah tin na fan mou lan mâ
É wôyô n´gâyé
Dounyè mârâ louma mâ, â mârâ louma mâ, Dounyè mârâ louma mâ
É n´gâyé

Lil Sacko :

I soukhou fé soukhou, i mikhé soukhou fé louna
I keren tifé mâ, fé nâkhi mâtô khi ya
Ne lâche pas ta bouche, partir là où elle veut
I dâ minâ, i dâ bôn nâ
N´kô ilâ bô ârâ mina
I fana moyé n´toyé, I la bizi bizi mina
Kelen té yé
Eyo n´dèmè n´téssé dèmè n´bari ma diyé n´toyé
Kanan fouyé, dans l´escroquerie tu es doué
Tu veux nous moullé
Foyé toyé
I dè balan wakhati birin i mikhé ma fala fala fé
I mikhé khili kana fé, i ya djougou djougou fé
Awa idè soukhou, idè khourou
I fan khi soukhou fé soukhou

Fish killer :

Yélé noun béré na nan won tan na li
Khili kânè gbégben bara sa won fari
Gué nou lakhe na khanna, n a sa dokhi n´fari
Kono émou noma tchétché ra n´nakhè fo ékha kéli
Allah tala mainguè power nan sokhi moun tan gni
Hali findi bandi chef nan na fô moun ni ma bi
Moun ma wali dokhi, halin to mou konko khi
Mikhi gbengbé, gbengbé nâ bé né na nan tokhi
I ma tô wali yô mé gnira fé nou dokho toun ya
É nou moun khili kânâ kira khoun gni ra
Wali yô mé gnira fé nou dokho toun ya
É nou moun ma fala kira khoun gni ra
N´mari gui, n´bari mâ khandi, moun ra tangua
Vampaya gbalouemâ
Dounyè mârâ louma mâ

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com