Lyrics-Copy

Girl

by Instinct Killers


INSTINCT KILLERS – girl lyrics

Introduction:

How doing love someone
Let me cone the raise
My babies, Instinct killer

Refrain:

Elephant girl, Elephant girl, Elephant girl, I wanna be your man
Elephant girl, Elephant girl, Elephant girl, I wanna be your man
I was working the studio Mach ‘Allah, then so this one girl need more love
Elephant girlllll, I wanna be your man

Fishkiller:

Lôkhôndé, ana dangui fé, n´tikhi studio tandéma (n´nakha fôkô gô bè)
Lôkhôndé, ana dangui fé, n´tikhi studio tandéma (n´nakha cassé gô bè)
N´khâbè, give me ton number
Koè nâ sô, ni khilima, ikhafé baran bâ (ouhaaa ha haaayi)
Koè fâ sôôôô, n´tèmè khilimââââ (ha haa haaayi)
Amou téléphone tonguômââââ (ouhaaa ha haaayi)
Ama kôlôn lôkhôndé, n´ta nan kola khanin mâ
E khili madame Bangoura

Lil Sacko :

Wanna ladies, my baby, boo, my sweet darlings, my honeys
My sweet girl, my baby girl you are my dreams
Your friends I think about you all time my baby girl
Stay with you in the love, cause you´re my choose
Ne joue pas à la maligne, petite coquine
Derrière un homme une femme
Mon souhait est que tu sois mienne

Pont:

I wanna be your man
Girl you´re my everything´s
I wanna be your man
Girl you´re my everything´s
I wanna be your man
(Girl I wanna be your man, girl I wanna be with you)
(I wanna be your man; I wanna be your man, your man again and again)

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com