Lyrics-Copy

Kana kapila

by Les Cousins


Hou hou Hi hou hou hou hou hou ha
Hou hou hou ha hou hou ha
Hou hi hou ha hou hi ha hou hi
Kana kapila hé
Kana kapila ho

{x2:}
Aloha kani kani wahiné {x3}
Ké kama hiné Ay ay ay
Ké kama hiné Ay ay ay

{x2}
Ké kama hiné Ay ay ay {x2}

{x4:}
Kana kapila
Wikiwikiwikiwikiwiki

Kana kapila Hey!
Kana kapila Ho!

{x2:}
Aloha kani kani wahiné {x3}
Ké kama hiné Ay ay ay
Ké kama hiné Ay ay ay

Ké kama hiné!

Kana kapila! {x3}

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com