Lyrics-Copy

Stone transe

by Stone Age


Tri merdi a tri merdi
En amzer
gaer e zei en dro
Brein e toud en traou
Digue digue digue daou
Gwir e, gwir e


*** TRADUCTION ***

Tri merdi a tri merdi
Le bon temps reviendra
(Tout est pourri)
Le monde est corrompu
Digue, digue, digue daou
C´est vrai, c´est vrai

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com