Lyrics-Copy

The whisper of west wind

by Super Junior M


(Kyuhyun) Qu nian wo hui qui, ni men gang chuan xin mian pao.
Jin nian wo lai kan ni men, ni men bian pang you bian gao.

(Ryeowook) Ni men ke ji de, chi li he hua bian lian bong.

(Zhoumi) Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong

(All) Ni men ke ji de, chi li he hua bian lian bong.
Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong.
Qu nian wo hui qui, ni men gang chuan xin mian pao.
Jin nian wo lai kan ni men, ni men bian pang you bian gao.

(Ryeowook) Ni men ke ji de, chi li he hua bian lian bong.

(Zhoumi) Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong

(All) Qu nian wo hui qui, ni men gang chuan xin mian pao.
Jin nian wo lai kan ni men, ni men bian pang you bian gao.
Ni men ke ji de, chi li he hua bian lian bong.
Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong.

(Kyuhyun) Ni men ke ji de, chi li he hua bian lian bong.

(Zhoumi) Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong.

(Ryeowook) Hua shao bu chou mei you yan se, wo ba shu ye dou ran hong.

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com