Lyrics-Copy

Verme

by Tarkan


Sebebimden doðmuþ oldum seçmeden,
Çekeceðim derdim nedir bilmeden
Yüklediðin yükle yýkýldým kaldým aman
Vereceksen akýl verme istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Azý karar çoðu zarar diyenler,
Niye çok alýrlar, hep az verirler.
Akla ikna olup aþký üzenler
Sanma bizden daha mutlu gezerler
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver.
Karý nerden bilsin zarardan dönen,
Döneceksen þimdi dön ben beklemem
Kovulur mu gönül, konduðu yerden
Vereceksen akýl verme istemem
Verme, verme, verme akýl verme
Vereceksen huzur ver, vereceksen huzur ver

 

Random :
© 2016 Lyrics-Copy .com